B6 VitaminI (Pirodoksin)

B6 VitaminI (Pirodoksin)

 ASKORBIN KISLOTA (S VITAMINI)

ASKORBIN KISLOTA (S VITAMINI)

 MAGNIY LAKTATI

MAGNIY LAKTATI

 KALIY YODI

KALIY YODI

 SORBAT KALIYASI

SORBAT KALIYASI

 SORBIK KISLOTA OVQAT SANOATIDA ISHLATILINISHI(E200 QO'SHMA)

SORBIK KISLOTA OVQAT SANOATIDA ISHLATILINISHI(E200 QO'SHMA)

 KALSIY STEARAT

KALSIY STEARAT

 FILTIR QOG'OZI

FILTIR QOG'OZI