ORFOFOSFORIK KISLOTA 85%

Maishiy kimyo Metallurgiya Neftegaz

ORFOFOSFORIK KISLOTA 85%

 Natriy nitrit (natriy nitrogen) 1-SINF 'TEXNIKA.'

Metallurgiya Qurilish kimyosi

Natriy nitrit (natriy nitrogen) 1-SINF 'TEXNIKA.'

 KAUSTIK SODA TECH

Metallurgiya Tekstil Yog 'va moy sanoati

KAUSTIK SODA TECH

 KALSIYLASHTIRILGAN SODA

Maishiy kimyo Metallurgiya Neftegaz Yog 'va moy sanoati

KALSIYLASHTIRILGAN SODA

 AMMONIY MOLIBDENOBOKISLIY

Metallurgiya

AMMONIY MOLIBDENOBOKISLIY

 SULFAMIKA KISLOTASI

Metallurgiya

SULFAMIKA KISLOTASI

 ETILASETAT (ETIL EFIRI SIRKA KISLOTASI)

Metallurgiya

ETILASETAT (ETIL EFIRI SIRKA KISLOTASI)

 TRINATRIFOSFAT 'TECHN.'

Metallurgiya Neftegaz

TRINATRIFOSFAT 'TECHN.'

 ALUMINIUM SULFAT (SERNOKISLIY ALUMINIUM)

Metallurgiya Suvni tozalash Tekstil

ALUMINIUM SULFAT (SERNOKISLIY ALUMINIUM)