AzhKzh-0,06 havoni ajratish moslamasi

AzhKzh-0,06 havoni ajratish moslamasi

 UOV 100 havo quritish moslamasi

UOV 100 havo quritish moslamasi

 Xlorlash blok-modulli turi "SapfirChlor Module AC 8000"

Xlorlash blok-modulli turi "SapfirChlor Module AC 8000"

 SIOT tsikloni

SIOT tsikloni